Elementi Logo

АВТОР: Владимир Илиевски

Објави од Владимир Илиевски
Backgorund

Владимир Илиевски

ВЛАДИМИР ИЛИЕВСКИ (1970), поет, прозаист и книжевен теоретичар. Дипломирал и магистрирал на филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје. Автор на поетските книги: Гледач на линија, Избор и случајности, Мојата лична амортизација, Нема исти утра, Ноќна еротска програма, Лични податоци и Брзината не убива, на збирката раскази Пената на црниот бран, книгата научни студии Цитатноста во лириката и романот Суво мастило кој влезе во потесен круг за наградата Роман на годината за 2020 година. Неговите дела се преведени на бугарски, хрватски, српски, руски, украински, полски, литвански, италијански и англиски јазик.

ПРЕСМЕТКА СО НИВ

Во судницата беше топло и загушливо. Чувствував како челото ми се влажни, а капки пот полека ми се слеваат по слепоочниците. Судницата беше преполна. На дрвените кл...

Прочитај Повеќе

НЕМА ПРЕГРАТКА

Сонцето се качуваше сè повисоко. Стануваше топло.Пред седум години, на тревникот, на неколку метри пред прозорецот засадив чемпрес. Добро нарасна. Како искусен и...

Прочитај Повеќе

ОНА ШТО ИСТОРИЈАТА СЕКОГАШ ГО ЗАБОРАВА

ОНА ШТО ИСТОРИЈАТА СЕКОГАШ ГО ЗАБОРАВА Роб сум. Ме донесоа во синџири, распартален и валкан во овој бучен град кој базди на мирисна мешавина од измет, гниеж и розини ...

Прочитај Повеќе

ЕЛЕМЕНТИ – БРОЈ 12

ПОДДРЖАНО ОД

Елементи

Елементи

© Електронско списание за книжевност - ЕЛЕМЕНТИ