НАУЧИЛИШЕН ЅИД…

На училиштен ѕид
зборот слобода со бела креда го запишале
малите детски рачиња.

На ѕидот на Историјата
нивите имиња со крв ги запиша
слободата.

СЕКОЈДНЕВНА ГЛЕТКА…

Секојдневна глетка:
Редица пред пекарата,
звук од експлозии.

Сите трчаат,
дури и дрвјата ги тегнат своите корења, обидувајќи се да избегаат.

Но не и гладот.
На гладот веќе не му е гајле,
останува да чека
да купи
леб.

Препев од англиски јазик: Јулијана Величковска