Elementi Logo

АВТОР: Софија Тодороска

Објави од Софија Тодороска
Backgorund

Софија Тодороска

Софија Тодороска

Сабја со бисерен балчак

Сабја со бисерен балчак Се пронижа низ менетенка острица – студена;Мина низ ситната градина,насади целувки студенило:ги покри своите бисерисо земјата која во ме...

Прочитај Повеќе

ЕЛЕМЕНТИ – БРОЈ 12

ПОДДРЖАНО ОД

Елементи

Елементи

© Електронско списание за книжевност - ЕЛЕМЕНТИ