Elementi Logo

АВТОР: Снежана Младеновска Анѓелков

Објави од Снежана Младеновска Анѓелков
Backgorund

Снежана Младеновска Анѓелков

Снежана Младеновска Анѓелков e македонска писателка, родена во 1977 година во Скопје. Дипломирала на Факултет за драмски уметности - Скопје на отсекот за филмска и ТВ монтажа во 2000 година. На истиот факултет магистрира во 2012 година. Има долгогодишно работно искуство на телевизиска монтажа и креативно обликувала преку 500 документарни филмови, репортажи, патеписи. Во својата теоретска книга Слики со животна уверливост не само што го објаснува процесот на филмската монтажа како важен творечки сегмент во аудиовизуелното обликување на документарниот филм преку анализа на делата на Владимир Блажевски, туку се обидува да укаже и на важноста и нужноста од авторски документарни филмови во Македонија. Аворка е на три романи и добитничка на нагдата Роман на годината.

ЛУЃЕТО, А НЕ ГРАДОТ

(извадок) Маџирмаалските средби зборуваат за се уште живиот дух на маалото.Прво, самото име на маалото доаѓа од турските иселеници кои живееле тамууште пред ние да ...

Прочитај Повеќе

ЕЛЕМЕНТИ – БРОЈ 12

ПОДДРЖАНО ОД

Елементи

Елементи

© Електронско списание за книжевност - ЕЛЕМЕНТИ