Elementi Logo

АВТОР: Славчо Ковилоски

Објави од Славчо Ковилоски
Backgorund

Славчо Ковилоски

СЛАВЧО КОВИЛОСКИ (1978), поет, прозаист, книжевен критичар, културолог. Автор на три поетски збирки, една поема, две монодрами, три романи и една збирка раскази: Сонцето повторно ќе изгрее, Сонување, Синот на кралот, Барутна поезија и др. Добитник е на наградите: Прозни мајстори, Јован Котески, Гоце Делчев.

МАКЕДОНСКИТЕ АВТОРКИ ОД XIX ВЕК ПОМЕЃУ ДОМОТ И ЈАВНОСТА

За појавата и развојот на македонската женска писменост и творештво, односно авторство (она што некои го нарекуваат женско писмо), голема улога одиг­рале општест...

Прочитај Повеќе

ЕЛЕМЕНТИ – БРОЈ 12

ПОДДРЖАНО ОД

Елементи

Елементи

© Електронско списание за книжевност - ЕЛЕМЕНТИ