Elementi Logo

АВТОР: Петар Стојановски

Објави од Петар Стојановски
Backgorund

Петар Стојановски

Роден на 08.04.1988 год. во Скопје.Основно училиште завршил во “Партенија Зоографски” во Скопје.Средното училиште го продолжува во “Ѓорѓи Димитров” исто во Скопје, додека Факултет запишува во 2008 год. на катедрата за Географија, во склоп на Природно Математичкиот Факултет во Скопје, на кој во самиот финиш ги остава студиите во мирување.Желбата за пишување му се јавува на негови 22 години каде започнува со пишување на својот прв роман, кој по 7 години на почетокот од 2019 год. конечно ќе го објави под името “Странец под Алпите” преку издавачката куќа “Мартина” каде се печати во многу мал тираж од само 300 примероци и достига солиден успех.Веднаш потоа во временски период од 10 месеца го пишува својот втор роман “Храмот на Натписите” кој го завршува во Фебруари 2020 година, еден месец пред да се прогласи светската пандемија од вирусот Ковид- 19...

ХРАМОТ НА НАТПИСИТЕ

-Писателот е генералот, а буквите се неговата армија.Од генералот зависи како ќе ја подготви неговата армија, во која формација ќе ја постави и кое оружје ќе и го дад...

Прочитај Повеќе

ЕЛЕМЕНТИ – БРОЈ 12

ПОДДРЖАНО ОД

Елементи

Елементи

© Електронско списание за книжевност - ЕЛЕМЕНТИ