Elementi Logo

АВТОР: Никола Наумовски

Објави од Никола Наумовски
Backgorund

Никола Наумовски

Никола Наумовски (1994, Куманово) дипломирал музичка теорија и педагогија на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. Добитник е на првата награда на конкурсот „Млади поети“ одржан во чест на 100-годишнината од раѓањето на Блаже Конески од страна на Агенцијата за млади и спорт (АМС) во 2021 година, како поет . Застапен е во првата едиција на фестивалот за европки театарки алтернативи „Штурм унд Дранк“ (Sturm und Drank) во 2021 година, на фестивалот „Литературни искри“ во Готивар, како и на поетскиот настан „100 000 Поети за промена“. Негови песни се објавени во неколку антологии. Композитор е на музичкиот проект „Синкинг фотон“ (Sinking Photon)

КАФЕЗ НА ЛУДИТЕ

Луди се уметниците, фанатиците и верниците.Луди се пијаниците, заблудените и самотниците.Луди се утопистите, филозофите и сонувачите.Луди се револуционерите, реал...

Прочитај Повеќе

ЕЛЕМЕНТИ – БРОЈ 12

ПОДДРЖАНО ОД

Елементи

Елементи

© Електронско списание за книжевност - ЕЛЕМЕНТИ