Elementi Logo

АВТОР: Миливое Млаѓеновиќ

Објави од Миливое Млаѓеновиќ
Backgorund

Миливое Млаѓеновиќ

Миливое Млаѓеновиќ (1959 г.) Дипломирал на Филолошкиот факултет, 1982 година, група за југословенска книжевност и српскохрватски јазик - книжевност и новинарство. Магистерскиот труд под наслов „Книжевни модели во детските драми од Александар Поповиќ“ го одбранил на Учителскиот факултет во Сомбор во 2002 година. Докторирал на Филолошкиот факултет на Универзитетот во Белград со тезата „Преобликување на моделот од бајките во српската драмска литература за деца“ (2007). Работел како новинар (од 1982 до 1989 година), бил директор на Народниот театар во Сомбор (од 1989 до 2000 година), потоа уредник на театарските изданија во овој театар (од 2000 до 2002 година). Во 2003 година е избран за асистент по предметите сценски уметности и курс по драма и рецитатирање на Факултетот за образование на наставници во Сомбор. Истата година е назначен за раководител на Српскиот народен театар во Нови Сад. Од 2009 до 2012 година бил директор на установата Стеријно позорјПокрај научните трудови од областа на методологијата на наставата по литература, пишува и објавува театарска и книжевна критика, есеи, репортажи, сценарија за телевизиски емисии, уредник е на бројни специјализирани театарски претстави, писател на афоризми, театарски претстави за деца и патописец. Автор е на книгите „Челични и други за сцената на бајките“, „Змајев дечје игре“, Нови Сад, 1997 година, „Патувања од театарот“, Спектарбук, Сомбор, 1997 година, „Зез-рез“ (афоризми. ), Информативен центар , Сомбор, 1992., „Сценски бајки на Александар Поповиќ“ (студија), Театарски музеј на Војводина, Нови Сад, 2005 година, „Чудни ѕверови на чек“ Мултимедијален меѓународен сервис Нови Сад и „Игри со змејови за деца“ Нови Сад (2007), „Карактеристики драмски бајки“ (студија), Стеријно позорје - Театар музеј на Војводина, Нови Сад (2009), „Скандалозна комедија“ (карневалска ретровизија во единаесет, а можеби и дванаесет слики), „Светозар Марковиќ Библиотека и Фондација „Зоран Радмиловиќ“, Заечар, 2010 г. За неговиот исклучителен придонес во развојот на театарската уметност во Србија, во 1996 година е награден со наградата „Никола Петровиќ Пеца“. Златната повелба „Лаза Костиќ“ за најдобра репортажа во весниците му е доделена на Меѓународниот репортажен фестивал „Интерфер“ во 1997 година, а втората награда за театарски есеј на театарскиот фестивал „Денови на Миливој Живановиќ“ во Пожаревац во 2002 година. Основач е на театарската манифестација „Театарски маратон“ кој секоја година се одржува во јуни во Народниот театар во Сомбор.

МАЕСТРО

„ШУМА“, ПОЈАВА НА ЕДЕН Бумбар (Во Сомборската гимназија, 1910 г.) НАСТАВНИКОТ КИРАЉИзберете. Üdvözlet Budapestről! Grüsse aus Salzburg…Saluti da Venezia. Париз. Можеби ја сакате...

Прочитај Повеќе

ЕЛЕМЕНТИ – БРОЈ 12

ПОДДРЖАНО ОД

Елементи

Елементи

© Електронско списание за книжевност - ЕЛЕМЕНТИ