Elementi Logo

АВТОР: Милена Марковиќ

Објави од Милена Марковиќ
Backgorund

Милена Марковиќ

Фотограф: А. Стевановиќ МИЛЕНА МАРКОВИЌ (1974) е родена во Земун. Дипломирала на ФДУ во Белград на отсекот за драматургија. Авторка е на пиесите: Павилјони – каде одам, каде доаѓам и што има за вечера (2001), Шини (2002), Наход Симеон (2006), Брод за кукли (2006), Шумата блеска (2008), Змејобијци (2014), Деца на радоста (2016), Пет животи на претажниот Милутин (2018), Ливада преполна со темнина (2019), како и на сцеанријата за играните филмови Утре наутро (2007), Бел, бел свет (2009) Татковина (2016), Жив човек (2020), како и за документарниот филм Рударска опера (2007). Добитничка е на три Стериини награди за најдобар текст, како и на наградите „Борислав Михајловиќ Михиз“ и „Тодор Михајловиќ“, а за книги добитничка е на наградите: „Милош Црњански“, „Билјана Јовановиќ“ и „Ѓура Јакшиќ“, а и на наградата „Перото на Деспот Стефан“ за поезија.

ДЕЦА

ДЕЦА чук чук што шточмаш глава имам главадај ми ја главатаскорец со око злоклупата ја гледаеј еј што штоимаш очи имам очидај ми ги очитегрда мачка метесо опашка шуп...

Прочитај Повеќе

ЕЛЕМЕНТИ – БРОЈ 12

ПОДДРЖАНО ОД

Елементи

Елементи

© Електронско списание за книжевност - ЕЛЕМЕНТИ