Elementi Logo

АВТОР: Гане Тодоровски

Објави од Гане Тодоровски
Backgorund

Гане Тодоровски

ГАНЕ ТОДОРОВСКИ (1929 – 2010), еден од најголемите поети и книжевни теоретичари. Дипломирал на Филозофскиот факултет во Скопје, каде и што докторирал и предавал хрватска и македонска книжевност – XIX век. Автор е на единаесет поетски збирки и осум книги студии и критики, како и на две антологии, а и како коавтор на пет антологии. Поважни дела: Во утрините; Тревожни звуци; Спокоен чекор; Божилак; Апоеоза на делникот; Снеубавен ден; Веда Словена; Скопјани; Неволици, неверици, несоници; Недостижна. Добитник е на голем број награди: 11 Октомври, 13 Ноември, Кочо Рацин, Климент Охридски, Браќа Миладиновци, Гоце Делчев, Димитар Митрев, Ацо Шопов. Бил амбасадор на Република Македонија во Руската федерација. Преведен е на голем број јазици.

СКОПЈЕ СРЕДЕГРАДСКА

Еден тип и една типка Во типичен макси-ден Мини-муабет од нога Во лер подзатераа Тој издипли две-три шушки Немам камче денес рече Чурлава не ја гаснам Долго сум сунѓ...

Прочитај Повеќе

Лирско интервју за Скопје или: песна за Благоја Попов

Лирско интервју за Скопјеили: песна за Благоја Попов(запис од 1969 година)- За Јустинијан, ти, претседателе,дали си чул?- Да. Велат бил алкохолики сомнабул!- На Стар Мост...

Прочитај Повеќе

ЕЛЕМЕНТИ – БРОЈ 12

ПОДДРЖАНО ОД

Елементи

Елементи

© Електронско списание за книжевност - ЕЛЕМЕНТИ