Elementi Logo

АВТОР: Дијана Петрова

Објави од Дијана Петрова
Backgorund

Дијана Петрова

Дијана Петрова е родена 1992 во Делчево. Дипломирала на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ Скопје. Работи како професорка по македонски јазик и литература. Има издадено три книги: „Бдеењто над себе“, „Не правете им сенка на гробовите“ и „Излегувањето од сенка (Тајното женско училиште).

Султана

Султана ги организираше собирите на реката, а јас бев назначаена како главнаучителка. Димитар ми носеше учебници, новини и списанија кои на почеток јас им ги читави...

Прочитај Повеќе

ЕЛЕМЕНТИ – БРОЈ 12

ПОДДРЖАНО ОД

Елементи

Елементи

© Електронско списание за книжевност - ЕЛЕМЕНТИ