Elementi Logo

АВТОР: Данило Ѓоковиќ

Објави од Данило Ѓоковиќ
Backgorund

Данило Ѓоковиќ

Данило Ѓоковиќ

Моите родители не го гледаа Дневникот 2

Првите барикади што ги видовбеа оние од еден куп стриповизад кои се криеја ученицитена Платото пред Филозофскиотпродава два за динар доволно изнакупивза да добиј...

Прочитај Повеќе

ЕЛЕМЕНТИ – БРОЈ 12

ПОДДРЖАНО ОД

Елементи

Елементи

© Електронско списание за книжевност - ЕЛЕМЕНТИ