Author: Ѓорѓе Ќосиќ

Ѓорѓе Ќосиќ, дипломиран магистер драматург. Роден 1996 година во Белград. Во младоста бил аматерски актер во студиото за глума Студио Центар). Основните студии ги завршил на Факултетот за драмски уметности во Белград, насока драматургија, каде што ги добил награди за исклучителни достигнувања од катедрата, Јосип Кулунџиќ и Слободан Селениќ, а потоа и магистерски студии по драматургија, специјализирано за драматургија и филмско пишување на Академијата за драмски уметности во Загреб, каде што ја доби наградата на деканатот за исклучителни достигнувања. Неговата драма “Сега не е јули“ влезе во потесен избор за Стериината награда за 2019 година, а беше јавно читана во Белград, Шабац и Загреб. Добитник е на наградата на Стерииното поѕорје за оригинален домашен драмски текст за 2019/2020 година за драмскиот текст Приспивна за Алексија Рајчиќ, која беше јавно прочитана во Народниот театар во Белград (режија: Ана Григоровиќ), а потоа поставена на сцената Раша Плаовиќ. Како драматург работел во театрите во Србија, Хрватска и Босна и Херцеговина.