Author: Васко Марковски

ВАСКО МАРКОВСКИ (1973), туристички водич, поет, патеписец и литературен преведувач. Дипломирал на студиите по турски јазик и книжевсност со чешки јазик и книжевност. Автор е на поетската книга Корпоративно утро, монографијата Урбани легенди и патеписите Непозната Македонија. Главен уредник е на месечникот Free Time Guide – Macedonia. Добитник е на признанието Најдобар промотор на Македонија за 2010 година.